Prevádzkovateľ:

MEDICOR, s. r. o., Okružná 788/14, 058 01 Poprad, IČO: 36 466 867, DIČ: 2021535318

Kontakt: objednavky@medicor.sk

Cookie/označenieNevyhnutné (N) alebo dobrovoľné (D)Údaje/účelDoba spracúvaniaPríjemcovia
_gaD

Používa sa na rozlišovanie užívateľov

Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Nástroj na odmietnutie cookies:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

24 mesiacovGoogle[1]
_gidD

Používa sa na rozlišovanie užívateľov

Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Nástroj na odmietnutie cookies:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

24 hodínGoogle1
_gatD

Používa sa na zrýchlenie odozvy web stránky. Ak je Google Analytics nasadený prostredníctvom Správcu značiek Google, tento súbor cookie bude mať názov _dc_gtm_ .

Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Nástroj na odmietnutie cookies:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

1 minútaGoogle1
_gac_D

Obsahuje informácie o používateľovi týkajúce sa reklamnej kampane Google Adwords

Bližšie informácie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Nástroj na odmietnutie cookies:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

90 dníGoogle1
PHPSESSIDNZachováva stav relácie používateľa v rámci návštevy web stránky.sessionMEDICOR, s. r. o.
_hjClosedSurveyInvitesD

Hotjar cookie, ktorý je nastavený, keď návštevník interaguje s modálnym kontextovým oknom s pozvánkou na prieskum. Používa sa na zabezpečenie toho, aby sa rovnaké pozvanie znova neobjavilo, ak už bolo zobrazené.

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

12 mesiacovHotjar[2]
_hjDonePollsD

Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď návštevník dokončí anketu pomocou miniaplikácie Spätná väzba. Používa sa na zabezpečenie toho, aby sa ten istý prieskum neobjavil, ak už bol vyplnený.

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

12 mesiacovHotjar2
_hjMinimizedPollsD

Hotjar cookie, ktorý je nastavený, keď návštevník minimalizuje miniaplikáciu Spätná väzba. Používa sa na zabezpečenie toho, aby miniaplikácia zostala minimalizovaná, keď návštevník prechádza cez web stránku.

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

12 mesiacovHotjar 2
_hjShownFeedbackMessageD

Hotjar cookie, ktorá sa nastavuje, keď návštevník minimalizuje alebo dokončí prichádzajúcu spätnú väzbu. Deje sa tak tak, aby sa prichádzajúca spätná väzba načítala čo najmenšie, ak návštevník prejde na inú stránku, na ktorej je formulár nastavený na zobrazenie.

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

12 mesiacovHotjar 2
_hjidD

Cookie Hotjar, ktoré sa nastavuje pri prvom príchode návštevníka na stránku pomocou skriptu Hotjar. Používa sa na pretrvávanie užívateľského ID Hotjar, ktoré je jedinečné pre danú stránku v prehliadači. Tým sa zabezpečí, že správanie návštevníka sa pri následných návštevách tej istej stránky priradí k rovnakému ID používateľa.

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

12 mesiacovHotjar2
_hjRecordingLastActivityD

Zaznamenáva správanie návštevníka pri nahrávaní jeho pohybu po webe

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

sessionHotjar2
_hjUserAttributesHashD

Atribúty používateľov odoslané prostredníctvom rozhrania API identifikácie Hotjar sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte počas trvania relácie, aby bolo možné zistiť, kedy sa atribút zmenil a musí sa aktualizovať.

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

sessionHotjar2
_hjCachedUserAttributesD

Tento súbor cookie ukladá atribúty používateľa, ktoré sa odosielajú prostredníctvom rozhrania API identifikácie Hotjar, kedykoľvek používateľ nie je vo vzorke. Tieto atribúty sa uložia, iba ak používateľ interaguje s nástrojom spätnej väzby Hotjar.

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

sessionHotjar2
_hjLocalStorageTestD

Tento súbor cookie sa používa na kontrolu, či skript sledovania služby Hotjar môže používať miestne úložisko. Ak je to možné, v tomto súbore cookie sa nastaví hodnota 1. Dáta uložené v in_hjLocalStorageTest nemajú čas vypršania, ale vymažú sa takmer okamžite po ich vytvorení.

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

>100 msHotjar2Malta
_hjIncludedInSampleD

Tento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar o tom, či je tento návštevník zahrnutý do vzorky, ktorá sa používa na generovanie funnelu. Toto je súbor cookie relácie, ktorý sa pri opustení stránky zmaže.

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

sessionHotjar2
_hjAbsoluteSessionInProgressD

Tento súbor cookie sa používa na zistenie prvej relácie zobrazenia stránky používateľa.

Bližiš informácie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Možnosť odmietnutia cookies: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

30 minútHotjar2
SKLIK Dsession ID, session time30 dní Seznam [4]
rc::cNRozpoznáva ľudské návštevníka od robotaSessionGoogle1
Facebook PixelDidentifikácia v rámci reklamnej siete Facebook, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing)3 mesiaceFacebook[3]

[1] Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

[2] Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta

[3] Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

[4] Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha

Scroll to Top